Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Základní kynologická organizace J. Hradec

Výstava NO 2016

Vítejte na stránce zkojh.wbs.cz v sekci

Krajská výstava

německých ovčáků  2016

 

propozice a přihláška:

ke stažení v pdf ZDE 

 

ZKO Jindřichův Hradec pořádá z pověření ČKNO a Jihočeské pobočky ČKNO
dne 15.10.2016
KRAJSKOU VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
 
Místo konání: NA CVIČIŠTI V JINDŘICHOVĚ HRADCI – RADOUŇCE, ULICE KE MLÝNU
Program:  7.00 – 8.30 hod přejímka psů
9.00 hod zahájení výstavy – posuzování
 
Třídy: 6 – 12 měsíců tř. dorostu
12 – 18 měsíců tř. mladých
18 – 24 měsíců tř. dospívajících
Nad 24 měsíců tř. pracovní
Od 8 let věku tř. veteránů
 
Rozhodčí: Ing. Karel Strouhal všechny třídy
 
Tituly (platí zvlášť pro krátkosrstou a dlouhosrstou varietu):
Vítěz třídy – může získat jedinec na prvním místě ve všech třídách, mimo tř. dorostu
Krajský vítěz – může získat jedinec, s titulem vítěz třídy pracovní
 
Podmínky účasti:
Třída pracovní – předepsaná zkouška z výkonu (min. ZM, IPO-V) + RTG DKK zapsaný v PP, jedinci narození po 1.7.2012 dokládají v PP povinně i výsledek RTG DLK
Třída dospívajících – RTG DKK + RTG DLK zapsaný v PP
Ve třídě mladých, dospívajících a pracovních bude přezkušovaná lhostejnost k výstřelu.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy.
Výstava se koná dle platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO. 
Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi dle čl. 12 výst. řádu ČMKU
 
Posuzování:  Známka „výborný“ může být zadána pouze jedinci ve třídě pracovní s výsledkem RTG DKK (příp. i DLK) max. II. st.
 
Doklady pro účast:
Originál PP + výkonnostní knížka. Očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze (nejméně jeden měsíc a nejdéle jeden rok před výstavou). Průkaz člena ČKNO.
 
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný viz čl. 15 výst. řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je přípustný po složení zálohy 500,-Kč, která v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele. 
 
Výstavní poplatky:
300,-Kč za 1 psa, nečlen ČKNO 500,-Kč
Inzerce v katalogu: celá strana 200,-Kč, ½ strany 100,-Kč
Uzávěrka přihlášek:  7. 10. 2016 Později došlé přihlášky nebudou přijaty!
 
Přihlášky a poplatky složenkou typu  „C“ zasílejte na adresu:
Milada Trávníčková, Sídl. Vajgar 584/III., Jindřichův Hradec 377 01, Tel: 604 264 009
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení výstavního poplatku a příp. kopii průkazu člena ČKNO nalepené na zadní straně přihlášky, oboustrannou kopii PP!!! Jinak nebudete na výstavu přijat!!! Přijetí na výstavu nebude potvrzováno.
Přihlášky možno zaslat e-mailem: jh-vystava@seznam.cz . Den uzávěrky zůstává stejný!!!!!!!
Aktuality najdete na internetových stránkách www.zkojh.wbs.cz.
 

PŘIHLÁŠKA
na krajskou výstavu německých ovčáků dne 15.10.2016
v Jindřichově Hradci
 
Údaje pište hůlkovým písmem a čitelně!!!!!!!!!!!!!!
 
Pohlaví:     pes      fena (označte)
 
Třída: dorost       mladý dospívajících pracovní veteránů      (označte)
 
Druh srsti: krátkosrstý dlouhosrstý (označte)
 
 
Jméno psa/feny……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Chov. stanice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
Číslo zápisu…………………………………….…………………..……… Tetovací číslo……………………………………………….…………………
 
Datum nar. ………………………………………..……. RTG – DKK…………………………………………RTG – DLK..….………………………..
 
Zkoušky z výkonu………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Otec.…………………………………………………………………………………………………. Číslo zápisu……………………………….…….………
 
Matka……………………………………………………………………………………………….. Číslo zápisu………………………………………………
 
Chovatel včetně adresy…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Majitel včetně adresy (PSČ)………………………………………………………………………………………………………………....................
 
…………………………………………………………………………………….……………………….. Tel. ……………………………..………………………
 
Držitel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a svým podpisem se zavazuji je dodržovat. Současně prohlašuji, že všechny údaje na přihlášce jsou pravdivé a že souhlasím s uvedením své adresy a jména a příjmení v katalogu.
 
 
V………………………………………….…………………… dne………………………….………………………………………..
 
 
 

Podpis vystavovatele……………………………………………………………………

TOPlist